0

Aplikacija

Сарадник у звању асистент, научна област Правне науке.... Puno radno vreme

na ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ u Kragujevac (Poslato na 22-06-2022)

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1 тел. 034/306-500
Сарадник у звању асистент, научна област Правне науке, ужа научна област Римско право
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија, уже научне области за коју се бира, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 118 и 127 статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Сарадник у звању асистент, научна област Правне науке, ужа Уставноправна научна област на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија, уже научне области за коју се бира, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 118 и 127 статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова, као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на гоер наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.


Pregledano: 106 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters