Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Систем администратор привремено повремени послови 3 извршиоца Puno radno vreme

na МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА u Beograd (Poslato na 20-07-2022)

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Београд, Немањина 22-26 тел. 011/3622-345
Систем администратор привремено повремени послови
3 извршиоца
Опис посла: систем администратор – учествује у планирању, развоју, имплементацији и одржавању пословног, апликативног софтвера који се користе за потребе рада у Министарству правде, укључујући базе података, њихову структуру и начине заштите, учествује у пројектима везаним за рад информационих, комуникационих и других комуникационих система за потребе органа, врши инсталацију, конфигурацију сервера, подешава и администрира системски софтвер у министарству, врши инсталацију и тестирање софтверских апликација, администрира и прати рад рачунарске мреже, пружа подршку корисника у раду на овим пословним апликацијама, одржава садржај веб презентацију и дизајн пословног материјала министарства, учествује у изради техничке документације, стандарда и процедура за набавку опреме из делокруга свог рада, учествује у планирању и изради спецификације за набавку опреме и софтвера за рад министарства, стара се о Back-Up података, прати вирусне програме на Интернету и примењује анти-вирусну заштиту, води евиденцију информатичког ресурса министарства, пружа подршку у спровођењу аналитичко-статистичких послова. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и припрема све потребне извештаје.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – природно математички или техничкотехнолошки смер; најмање две године радног искуства у струци; познавање оперативних система, мреже и хардвера; познавање енглеског језика; поседовање сертификата: BOLES 27001, VO 21500, MS Offce. Кандидати треба да пошаљу ЦВ на e-mail: jasmina.korac@mpravde.gov.rs Рок за пријављивање 19.08.2022. године.


Pregledano: 247 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters