0

Aplikacija

Сарадник у настави, за научну област Правне науке, ужу научну област Еволуција права Puno radno vreme

na ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ u Kragujevac (Poslato na 21-09-2022)

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1 тел. 034/306-500
Сарадник у настави, за научну област Правне науке, ужу научну област Еволуција права
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија из науче области за коју се бира, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8), на период од једне године, са условима из члана 83 Закона о високом образовању и члана 117 и 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, слати на горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.


Skoro postavljeni poslovi ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ


Pregledano: 395 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters