0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2 Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA „SOКOBANJA” u Sokobanja (Poslato na 22-09-2022)

SPECIJALNA BOLNICA „SOКOBANJA”
18230 Sokobanja, Vojvode Mišića 48 tel. 018/830-148
Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2
USLOVI: specijalizacija iz interne medicine, VII/2 stepen stručne spreme; licenca nadležne komore. Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji iz interne medicine, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence izdate od nadležne komore, očitanu ličnu kartu, kratku biografiju. Prijave se podnose na gore navedenu adresu ili neposredno u Bolnici. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA „SOКOBANJA”


Pregledano: 84 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters