0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 22-09-2022)

DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30 tel. 011/2222-100
Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme do 3 meseca 2 izvršioca
USLOVI: završena srednja medicinska škola akušerskog smera, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju ginekološko akušerske ses tre – tehničara.
Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme do 3 meseca
USLOVI: završena srednja medicinska škola pedijatrijskog smera, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju ginekološko akušerske sestre – tehničara.
OSTALO: prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije diplome i uverenja o položenom stručnom ispitu) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br. 3) na navedenoj adresi sa naznakom za koje se radno mesto podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem. Poslata dokumenta kandidata neće biti vraćena. DZ Novi Beograd, zadržava pravo da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLJA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 224 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters