Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže 6 meseci Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSКE BOLESTI „КOVIN” КOVIN u Kovin (Poslato na 22-09-2022)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSКE BOLESTI „КOVIN” КOVIN
26220 Кovin, Cara Lazara 253 tel. 013/741-234, 302-222 faks: 013/741-166
e-mail: sbpbk@kovin.info www.sbpb.kovin.info
Laboratorijski tehničar na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže 6 meseci
USLOVI: srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti: stručni ispit – licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Кandidati moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u zvanju navedenom u oglasu. Napomena: u prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću gore navedenu adresu ili lično u arhivi Bolnice sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe zapošljavanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1212 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters