0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene probni rad 3 meseca Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLJA „Dr MILUTIN IVКOVIĆ” – PALILULA u Beograd (Poslato na 22-09-2022)


DOM ZDRAVLJA „Dr MILUTIN IVКOVIĆ” – PALILULA
Beograd, Кnez Danilova 16
1 Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene
probni rad 3 meseca
Opis poslova: organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinaca i porodice,radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, odnosno, na sprovođenju skrining programa u skladu s posebnim programima donetim u skladu sa propisima i planom rada službe; vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja pacijenta; propisuje lekove i medicinska sredstva; u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite izabrani lekar upućuje pacijenta na sekundarni i tercijarni nivo; na osnovu mišljenja doktora medicine specijaliste odgovarajuće grane medicine upućuje pacijenta na tercijarni nivo; vodi potpunu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju pacijenta, fakturiše zdravstvene usluge koje pruža; prvi i ponovni ginekološki pregled, kolposkopski pregled, uzimanje razmaza i mikroskopiranje preparata za PA, palpatorni pregled dojke, prvi i ponovni pregled trudnica, posle porođaja; kontrolni lekarski pregled, skrininzi, preventivni pregledi, blagovremeno dijagnostikovanje i lečenja ginekoloških oboljenja i poremećaja, ultrazvučna dijagnostika (trudnice ginekologija), radi sve preglede iz domena struke, vodi porođaj kod hitnih pacijenata u DZ, vrši preglede i daje mišljenja na zahtev invalidskih i penzijskih komisija, fakturiše pružene zdravstvene usluge, vodi medicinsku dokumentaciju; radi i druge poslove iz domena svoje


Pregledano: 214 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters