Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar u dijagnostici, za potrebe Odeljenja za nuklearnu medicinu Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 18-10-2022)

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14
tel. 011/2067-100

Viši radiološki tehničar u dijagnostici, za potrebe Odeljenja za nuklearnu medicinu

USLOVI: Stručna sprema/obrazovanje: Visoko obrazovanje iz oblasti zdravstva: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost. Probni rad u trajanju od 6 meseci.
Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi odgovarajućeg smera; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Medicinska sestra/tehničar, za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju, Klinike za internističku onkologiju i Klinike za radijacionu onkologiju
3 izvršioca

USLOVI: Stručna sprema/obrazovanje: srednje obrazovanje iz oblasti zdravstva, odgovarajućeg smera; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost. Probni rad u trajanju od 6 meseci. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi odgovarajućeg smera; fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence; fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije - Odeljenje za pravne poslove (za oglas) - Beograd, Pasterova 14


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 367 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters