0

Aplikacija

Radnik na održavanju komunalnih objekata, iznošenju smeća i čišćenju septičkih jama 2 izvršioca Puno radno vreme

na „ČOKA” u Čoka (Poslato na 23-11-2022)

„ČOKA”
23320 Čoka, Palih boraca 5
Radnik na održavanju komunalnih objekata, iznošenju smeća i čišćenju septičkih jama
2 izvršioca
USLOVI: I stepen stručne spreme svih smerova; 1 godina radnog iskustva.
Vozač – rukovalac radnom mašinom
USLOVI: III stepen stručne spreme svih smerova; položen ispit B, C i F kategorije; 1 godina radnog iskustva.
Predradnik na održavanju javnih i zelenih površina
USLOVI: III stepen sturčne spreme svih smerova; položen ispit B kategorije; radno iskustvo od 1 godine.
OSTALO: dokaz o stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu; dokaz o zdravstvenom stanju (samo kod radnika na održavanju komunalnih objekata. iznošenja smeća i čišćenja septičkih jama); dokaz o položenim vozačkim ispitima. Opis posla regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u JKP Čoka. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavlјaju se na adresu JKP „ČOKA”, Palih boraca 5, Čoka do 01.12.2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.


Pregledano: 19 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters