Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije Vanredni profesor za užu naučnu oblast Ener Puno radno vreme

na NIVERZITET U BEOGRADU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

NIVERZITET U BEOGRADU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije Vanredni profesor za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državlјanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralјa Aleksandra br. 73.
Asistent za užu naučnu oblast
Elektronika na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta. Poseban uslov: predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi analogne elektronike, Osnovi digitalne elektronike, Namenski računarski sistemi, Sistemi u realnom vremenu i Integrisani višeprocesorski sistemi.
OSTALO: Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (bio-
grafija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i kopija uverenja o državlјanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralјa Aleksandra 73. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 197 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters