Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

4

Aplikacija

Doktor specijalista ginekologije i akušerstva 2 izvršioca; Ginekološko-akušerska sestra 2 izvršioca Puno radno vreme

na PROFESIONAL MEDIC DOO VINČA u Vinča (Poslato na 24-11-2022)

PROFESIONAL MEDIC DOO VINČA
11351 Vinča, Profesora Vasića 24 e-mail: poslovi@profesionalmedic.com
Doktor specijalista ginekologije i akušerstva
2 izvršioca
USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisima koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; položen stručni ispit i dozvola – licenca za rad; položen specijalistički ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u zvanju doktora medicine u državnim zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi. Rok za prijavlјivanje 02.12.2022.
Ginekološko-akušerska sestra
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola – smer ginekologija i akušerstvo; položen stručni ispit i dozvola – licenca za rad; najmanje 5 godina radnog iskustva u državnim zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi. Rok za prijavlјivanje 02.12.2022.


Pregledano: 439 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters