Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik - perač suđa Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska banja u Medveđa (Poslato na 28-11-2022)

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU

GEJZERSIJARINSKA BANjA
O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

Radno mesto : POMOĆNI RADNIK-PRALjA SUĐA SA PUNIM RADNIM VREMENOM…………2 izvršioca

Uslovi : – osnovno obrazovanje

Opis poslova Pomoćni radnik – pralja suđa

- održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima;

- održava čistoću i iznosi smeće- otpadke od hrane i vodi računa da sa otpacima ne baca inventar;

- prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama i inventaru;

- prati stanje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće.

- priprema uređaje za pranje krupnog i sitnog kuhinjskog posuđa,

- odgovoran je za pravilnu upotrebu mašine za pranje sudova,

- pažljivo rukuje posuđem prilikom pranja kako bi se sačuvalo od loma i odgovoran je za pričinjenu štetu,

- obavlja i druge poslove po nalogu glavnog kuvara.

Uz prijavu sa biografijom podnose se sledeća dokumenta u orginalu ili overenoj kopiji

-overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
-izvod iz matične knjige rođenih (izdat na novom obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 20/09);
-fotokopija lične karte.

2. Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje, i na web stranici Ministarstva zdravlja, zadnji dan za prijavljivanje je osmi dan od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva zdravlja. 3. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji , kao i nepotpune, neuredne i neblagovremene, neće se razmatrati. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa ,dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“ Sijarinska banja, Ul Kralja Milana broj 16, 16246 Sijarinska banja , sa naznakom “PRIJAVA NA OGLAS”.

U Sijarinskoj Banji VD D i r e k t o r

28.11.2022. godine Prim dr Zoran Radenković , fizijatar

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska banja


Pregledano: 247 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters