Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servir Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „OZREN” SOKOBANјA u Sokobanja (Poslato na 14-12-2022)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „OZREN” SOKOBANјA
18230 Sokobanja, Naselјe Ozren bb.
Servir
Opis posla: uređuje prostorije za servisiranje, postavlјa stolove i stolnjake i prima potreban pribor za usluživanje; servira hranu i piće pacijentima u trpezariji a po potrebi i na odelјenjima i gostima bolnice; vodi računa o pravilnom posluživanju i ophođenju sa bolesnicima, radnicima i gostima. održava čistoću trpezarije, i priručnih kuhinja na odelјenjima. pere pribor za jelo i održava higijenu ostalog inventara. Po nalogu šefa kuhinje obavlјa poslove početne pripreme hrane (pomoćni kuhinjski poslovi ) i poslove magacionera. Za svoj rad odgovara šefu kuhinje.
USLOVI: pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: srednje obrazovanje; III stepen stručnosti, konobar ili servir. Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave: prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi (konobar ili servir). Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa, u publikaciji „Poslovi” NSZ. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Kontakt telefon 018/830-927. Prijave na oglas dostavlјati u zatvorenim kovertama putem pošte na gore navedenu adresu, uz napomenu „Prijava na oglas za servira „ ili lično u prostorijama Bolnice.


Pregledano: 340 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters