Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 22-02-2023)

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 152a tel. 011/2698-222, 2618-120
Diplomirani pravnik
za pravne, kadrovske i administrativne poslove
USLOVI: Visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Ostali uslovi su utvrđeni Zakonom o radu, Statutom Akademije strukovnih studija Beograd i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova zaposlenih u Akademiji strukovnih studija Beograd u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova konkursa i to: kratka biografija, diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kopija overena kod javnog beležnika), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, original ili overena fotokopija (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa), uverenje nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa), dostavlјaju se na navedenu adresu kod poslovnog sekretara.


Skoro postavljeni poslovi AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA


Pregledano: 702 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters