Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija na određeno vreme Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 23-02-2023)

DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Bulevar maršala
Tolbuhina 30 tel. 011/2222-100
Administrator informacionih sistema i tehnologija
na određeno vreme
USLOVI: Visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, na studijama u trajanju od 3 godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, izuzetno srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlјa (III sprat, soba 3) na navedenoj adresi sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavlјena na oglasnoj tabli Doma zdravlјa pored pisarnice, a izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem. Poslata dokumenta kandidata neće biti vraćena. Dom zdravlјa Novi Beograd zadržava pravo da ne izabere ni jednog od prijavlјenih kandidata.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 509 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters