0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu Puno radno vreme

na Dom zdravlja ''Dr Nikola Džamić'' Vrnjačka Banja u Vrnjačka Banja (Poslato na 17-03-2023)

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa:

Visoko obrazovanje:

-na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko

obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose:

- prijavu na oglas sa biografijom

- overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;

- overenu kopiju o položenom stručnom ispitu ;

- overenu kopiju licence;

- overenu kopiju o položenom specijalističkom ispitu;

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overena kopija);

- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);

- izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena fotokopija), ukoliko je kandidat promenio prezime;

- uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (original ili overena kopija),Oglas dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na sajtu Ministarstva. Takođe, oglas objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Doma zdravlja ''Dr Nikola Džamić'' Vrnjačka Banja.

Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave dostaviti:

- poštom na adresu:

Dom zdravlja ''Dr Nikola Džamić'' Vrnjačka Banja

Kraljevačka 21

36210 Vrnjačka Banja

sa naznakom ''ZA OGLAS'',

-lično u pisarnicu kod tehničkog sekretara Doma zdravlja ''Dr Nikola Džamić'' Vrnjačka Banja, kabinet direktora, na trećem spratu.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti i u druge svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Odluka o izboru kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli kao i na zvaničnom sajtu Doma zdravlja ''Dr Nikola Džamić'' Vrnjačka Banja. Kandidati će biti lično obaveštavani, a priložena dokumentacija se ne vraća kandidatima.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

17.03.2023. - 24.03.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Vrnjačka Banja;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija


Pregledano: 65 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters