Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Docent za užu naučnu oblast biblistika težište istraživanja Sveto Pismo Starog zaveta na određeno v Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 22-03-2023)

UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
11000 Beograd, Mije Kovačevića 11b
Docent za užu naučnu oblast biblistika težište istraživanja Sveto Pismo
Starog zaveta na određeno vreme
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktorat pravoslavnih bogoslovskih nauka iz uže naučne oblasti za koju se konkurs raspisuje, kao i prethodno završene osnovne studije pravoslavne teologije, objavljeni stručni i naučni radovi pretežno iz oblasti za koju se konkurs raspisuje i sposobnost za nastavni i naučni rad. Ostali uslovi su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 73/18, 67/19 i 67/21), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta i ostalim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak naučnih i stručnih radova), radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i blagoslov nadležnog episkopa, kao i druga dokumentacija, podnose se na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET


Pregledano: 166 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters