Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više pozicija Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 06-04-2023)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 tel. 021/4852-427
1. Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Informacionokomunikacioni sistemi
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
2. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
3. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
4. Nastavnik za užu naučnu oblast
Automatika i upravlјanje sistemima u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Mehatronika, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
5. Nastavnik za užu naučnu oblast Kvalitet, efektivnost i logistika u zvanju vanrednog profesora na određeno
vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
6. Nastavnik za užu naučnu oblast
Saobraćajnice u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme, sa 10% radnog vremena
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Građevinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
7. Nastavnik za užu naučnu oblast Mašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacije
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
8. Nastavnik za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i upravlјanje energijom
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
9. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Primenjeno softversko inženjerstvo
na određeno vreme od 5 godina, sa 50% radnog vremena
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Biomedicinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
10. Nastavnik za užu naučnu oblast
Informaciono-komunikacioni sistemi u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
11. Nastavnik za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
12. Nastavnik za užu naučnu oblast
Primenjeno softversko inženjerstvo zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Biomedicinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
OSTALO: Priložiti: 1. prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže naučne oblasti i datum objavlјivanja konkursa); 2. kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); 3. overene kopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; 4. kopiranu ili očitanu ličnu kartu; 5. potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada-mišlјenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; 6. potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; 7. kopije objavlјenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.), objavlјenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; 8. dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama; 9. popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_ Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/ javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261obrazac-izbor-u-zvanje. Kandidat isti treba da pošalјe ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs i to u roku predviđenom za prijavu kandidata; 10. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravlјanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlјa uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 506 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters