Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 14-04-2023)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 22. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-10998/2022Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 27.12.2022.godine i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-1835/2 od 13.04.2023. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnosIOglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija – Centar za higijenu i humanu ekologiju, zbog povećanog obima posla do šest meseci.Opis posla: kontroliše sa programerima rezultate testiranja; izvršava obrade, kontroliše rad standardnih aplikacija; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionih sistema i tehnologija; preduzima mere za blagovremeno obezbeđenje rezervnih delova; vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije; kontroliše sa programerima rezultate testiranja; izvršava obrade, kontroliše rad standardnih aplikacija; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionih sistema i tehnologija; preduzima mere za blagovremeno obezbeđenje rezervnih delova; vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije.Uslovi:

srednje obrazovanje.


Dodatni uslov:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
( Prednost će imati kandidati koji poseduju određena znanja iz oblasti životne sredine i zdravlja iz razloga specifičnosti posla koji se odnosi na unos određenih podataka u baze ).Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenom srednjem obrazovanju;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.
II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.IIIRok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

13.04.2023. - 21.04.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Windows(Srednji) - Poželjno; Obrada tabela – Excel(Srednji) - Poželjno; Obrada teksta – Word(Srednji) - Poželjno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 491 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters