Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija za rad u Odeljenju za IT poslove, na određen Puno radno vreme

na APOTEКARSКA USTANOVA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 26-04-2023)

APOTEКARSКA USTANOVA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Moše Pijade 4
Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
za rad u Odeljenju za IT poslove, na određeno vreme, zbog povećanog obima posla
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: srednje obrazovanje. prednost: posedovanje vozačke dozvole B kategorije. Dokumentacija koju kandidat treba da priloži: prijavu na konkurs koja obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje); kratku biografiju. fotokopiju diplome tražene škole (overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, Кandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli (u prostorijama računovodstva) kao i na sajtu (www.apotekapozarevac.co.rs) Apotekarske ustanove Požarevac. Izabrani kandidat će biti lično obavešten telefonskim putem. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Osoba za kontakt Ivan Lazarević tel. 012/523-127. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu.


Pregledano: 1095 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters