0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija na određeno vreme od 5 Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSКI FAКULTET u Beograd (Poslato na 24-05-2023)

UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSКI FAКULTET
11000 Beograd, Studentski trg 12-16 tel. 011/2184-330
Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se kandidat bira i drugi uslovi utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Hemijskog fakulteta i ostalim opštim aktima Hemijskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, diploma o odgovarajućoj školskoj spremi, potvrda nadležnog organa da kandidat nije osuđivan sa pravnim posledicama za krivična dela u smislu Zakona o visokom obrazovanju i ostalo) dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Hemijski fakultet u Beogradu, Studentski trg 12-16, ili elektronskom poštom na adresu: office@chem. bg.ac.rs u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU HEMIJSКI FAКULTET


Pregledano: 71 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters