Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ČOKA u Čoka (Poslato na 14-06-2023)

DOM ZDRAVLjA ČOKA
Čoka, Senćanska 3 tel. 0230/471-703, 0230/471-066
Administrator informacionih sistema i tehnologija
u Službi za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, zahteva se: Završeno visoko strukovno ili akademsko obrazovanje na osnovnim studijama tehničkih nauka, u trajanju od najmanje tri godine, sa ostvarenih najmanje 180 ESPB ( smer elektro inžinjer), sertifikat o obučenosti o radu u „CROSO”, kao i visok stepen znanja rada u Helijant programu, Najmanje šest ( 6 ) meseci rada u struci u zdravstvu, Položen vožački ispit za B kategoriju.
OSTALO: Kao dokaz o ispunjenosti uslova uz prijavu obavezno dostaviti : Kratku biografiju, Fotokopiju lične karte, Overenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju, sertifika i iz IT sektora, Potvrdu penzijskog fonda o radnom stažu u zdravstvu, Fotokopiju vozačke dozvole. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Oglas se objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije i Nacionalne Službe za zapošlјavanje. Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 ( trideset ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani ne mogu da zahtevaju povraćaj konkursne dokumentacije. Kandidati prijave sa konkursnom dokumentacijom mogu dostaviti lično Kadrovskoj službi Doma zdravlјa Čoka ili mogu poslati poštom na adresu: Dom zdravlјa Čoka, ulica Senćanska broj 3, 23320 Čoka sa naznakom „ Prijava na oglas”. Dokumentacija koja nije predata u vremenskom roku od 8 (osam ) dana od dana objavlјivanja oglasa ( konkursa ) neće biti uzete u razmatranje kao ni konkursna dokumentacija koja je nepotpuna.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ČOKA


Pregledano: 445 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters