Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Sistemska teologija Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 14-06-2023)

UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
Mije Kovačevića 11b
Redovni profesor za užu naučnu oblast Sistemska teologija
USLOVI: VIII stepen stručne spreme – doktorat bogoslovskih nauka iz uže naučne oblasti za koju se konkurs raspisuje, kao i prethodno završene osnovne i magistarske studije iz bogoslovskih nauka, objavlјeni stručni i naučni radovi pretežno iz uže naučne oblasti za koju se konkurs raspisuje, kao i sposobnost za nastavni i naučni rad. Ostali uslovi su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/17, 73/18, 67/19 i 67/21), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta i ostalim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Prijave kandidata sa prilozima: biografija, bibliografija (spisak naučnih i stručnih radova), radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu i blagoslov nadležnog episkopa, kao i druga dokumentacija, podnose se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Mije Kovačevića 11b, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET


Pregledano: 153 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters