Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 03-07-2023)

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I), i člana 23. stav 1. tačka 13, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“, dana 03.07.2023. godine Dom zdravlja „Voždovac“ raspisuje:JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOSMedicinske sestre – tehničara u ambulanti - na neodređeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, sa punim radnim vremenom – 2 (dva) izvršioca


Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:Završena srednja medicinska škola, smer opšti;
Položen stručni ispit;
Važeća licenca;
Poznavanje jednog stranog jezika;
Rad na računaru (MS Office paket, internet);
Radno iskustvo na predmetnim poslovima.


Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci).


Uz prijavu, zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim fotokopijama ne starijim od 6 meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.Na dan rapisivanja, Javni oglas za prijem u radni odnos biće objavljen na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana raspisivanja ovog oglasa.Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička br. 16, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – medicinska sestra – tehničar u ambulanti“.Dom zdravlja „Voždovac“

V.D. D I R E K T O RDr Nevenka Veličković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

03.07.2023. - 11.07.2023.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

2
Mesto rada:

Beograd-Voždovac ;
Radno iskustvo:

Više od 3 meseca
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 287 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters