Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska škola - opšti smer IV-VI Puno radno vreme

na Dom zdravlja Bor, u Bor (Poslato na 01-08-2023)

Dom zdravlja Bor, ul.Nikole Kopernika 2-4 Bor raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme 3 medicinske sestre sa punim radnim vremenom za rad u Domu zdravlja u Boru.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

medicinska škola – opšti smer IV-VI
položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati podnose:

Prijavu sa kratkom biografijom
Overenu fotokopiju svedočanstva za sve 4 godine
Overenu fotokopiju diplome 4 stepen stručne spreme
Overenu fotokopiju uverenja o završenoj školi
Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
Fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenje izdati na devojačko prezime)
Overenu fotokopiju licence ili rešenj o upisu u imenik Komore sestara i tehničara Srbije
Neoverenu fotokopiju lične karte
Ukoliko imaju radno iskustvo u struci – dostaviti overene potvrde iz zdravstvenih ustanova iz plana mreža zdravstvenih ustanova Srbije o radnom stažu.

Rok za podnošenje prijave je osam 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti na koverti naznačiti Konkurs za zapošljenje sa imenom i prezimenom kandidata kao i kontakt telefonom. Prijave koje budu pristigle putem mejla neće se uzimati u razmatranje.

U razmatranje će se uzeti dokumentacija koja je pristigla do 14.30 sati u Upravu Doma zdravlja Bor- pisarnica a sa istekom poslednjeg dana oglasa.

Prijave slati na adresu Dom zdravlja Bor, ul. Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor sa naznakom ,,Konkurs za zapošljavanje za medicinsku sestru tehničara”, ili predati lično na pisarnici Doma zdravlja Bor svakog dana od 07.30-14,30 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

31.07.2023. – 07.08.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

3
Mesto rada:

Bor ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Napomena:

- Položen stručni ispit. – Ukoliko lica imaju radno iskustvo u struci, porebno je dostaviti overene potvrde iz zdravstvenih ustanova iz plana mreža zdravstvenih ustanova Srbije o radnom stažu.Pregledano: 476 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters