Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Puno radno vreme

na Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin u Zrenjanin (Poslato na 18-09-2023)

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01-2727/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-64/2022-02 od 25.02.2022. godine i na osnovu Odluke v.d. direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01- 2727 od 15.09.2023. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog radnika, u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin za radno mesto:

Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima ………………… 1 izvršilac

za rad na Internom odeljenju

****Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra-tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 12 meseci)
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

dokaz o imunizaciji Hepatitis

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5,

sa naznakom «OGLAS». Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 18.09.2023. godine do 25.09.2023.godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

18.09.2023. – 25.09.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Zrenjanin;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin


Pregledano: 307 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters