Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši laboratorijski tehničar; Laboratorijski tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE u Beograd (Poslato na 18-09-2023)

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
11000 Beograd, Svetog Save 31

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
na određeno vreme do šest meseci

Opis posla: poslovi prilikom uzimanja krvi (punkcija vene u cilju konzervacije krvi, uzimanje uzoraka za analize, određivanje hemoglobina i krvnih grupa na pločici i dr.) uz nadzor laboratorijskog tehničara u transfuziologiji;staranje o davaocu za vreme i neposredno nakon davanja krvi; i dr.

USLOVI: srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Viši laboratorijski tehničar

Opis posla: stručni poslovi višeg laboratorijskog tehničara u transfuziologiji ( određivanje hemoglobina i krvnih grupa na pločici i dr.) i poslovi prilikom uzimanja krvi (punkcija vene u cilju konzervacije krvi, uzimanje uzoraka za analizu. Određivanje hemoglobina i krvnih grupa na pločici i dr.), staranje o davaocu za vreme i neposredno nakon davanja krvi .

USLOVI: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

OSTALO: Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: fotokopiju diplome; fotokopija licence; uverenje o položenom stručnom ispitu; kratku biografiju Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom ili lično na adresu: Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd, Svetog Save 31. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije www.nbti.org.rs u delu Oglasi i konkursi i neće se dostavljati učesnicima javnog konkursa. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Termini koji se koriste u ovom Oglasu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE


Pregledano: 381 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters