Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Hemijski tehničar Puno radno vreme

na Zavod za javno zdravlje Subotica u Subotica (Poslato na 10-10-2023)

Hemijski tehničar / Tehničar za uzorkovanje na Odeljenju higijene na određeno vreme (6 meseci), sa punim radnim vremenom, (jedan izvršilac)

Uslovi:

- završena srednja medicinska ili hemijska škola

- posedovanje vozačke dozvole za vozila B kategorije

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Subotica u Centru za higijenu i humanu ekologiju.

Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom i izjavom da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte.
fotokopija vozačke dozvole.


Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Subotica.Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Subotica.Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na određeno vreme“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Zavod za javno zdravlje Subotica, 24000 Subotica, ul. Zmaj Jovina 30.Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web-stranici Zavoda za javno zdravlje Subotica (www.zjzs.org.rs).Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima oglasa.Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi: uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije, ukoliko je kandidat sa završenom medicinskom školom; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje - M obrazac ukoliko je bio u radnom odnosu pre izbora za prijem.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

10.10.2023. - 18.10.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Subotica;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Zavod za javno zdravlje Subotica


Pregledano: 299 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters