Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja za rad u matičnoj školi, sa 30% norme, na određeno vreme do povratka Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Pirot (Poslato na 09-11-2023)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
18300 Pirot Srpskih vladara 111
Nastavnik fizičkog vaspitanja za rad u matičnoj školi,
sa 30% norme, na određeno vreme do povratka radnika sa funkcije
pomoćnika direktora, najduže do 31.08.2024. godine
USLOVI: nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičke kulture, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičkog vaspitanja diplomirani trener sa naznakom sportske grane, profesor fizičkog vaspitanja diplomirani organizator sportske rekreacije, profesor fizičkog vaspitanja diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master fizičkog vaspitanja i sporta, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, profesor sporta i fizičke kulture, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučene, odnosno stručen oblasti za odgovarajući predmet. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1. odgovarajuća stručna sprema, 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad, 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od namanje tri meseca, kao i za ili nije pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv dostojanstva ličnosti ili morala, 4. ima državlјanstvo Republike Srbije, 5. zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijavu kandidat dostavlјa uverenje o državlјanstvu, izvod rođenih, uverenje da nije osuđivan, overenu fotokopiju diplome ili uverenje na adresu OŠ „Vuk Karadžić”, Srpskih vladara 111, 18300 Pirot ili u prostorijama sekretarijata škole u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 335 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters