0

Aplikacija

Vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tehnička eksploatacija i održavanje transportnih sredstava Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
11000 Beograd Vojvode Stepe 305
Vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tehnička eksploatacija i održavanje transportnih sredstava na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta. Rok za prijavlјivanje kandidata na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, diplome, spisak radova i radove) dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET


Pregledano: 67 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters