Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar / majstor održavanja (električar) Puno radno vreme

na UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
11060 Beograd Mije Kovačevića 11b
Domar / majstor održavanja (električar)
USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje električar – elektrotehničar. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenoj školi. Ostalo: Prijave se šalјu u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs (navesti radno mesto za koje se konkuriše)”. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, prethodno iskustvo o radu, dodatno obrazovanje ili osposoblјenost, dužina trajanja školovanja i sl. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave kandidata sa prilozima, podnose se na adresu: Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Mije Kovačevića 11b, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET


Pregledano: 193 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters