Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent za užu naučnu oblast Industrijski menadžment na određeno vreme od 3 godine Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 17-11-2023)

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Asistent za užu naučnu oblast
Industrijski menadžment na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII-1 stspen stručne spreme, diplomirani master inženjer u oblasti inženjerskog ili industrijskog menadžmenta i upisane doktorske akademske studije na studijskom programu inženjerski menadžment. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 84. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 109, 116. i 117. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru.
Asistent za užu naučnu oblast Informatika
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VII-1 stepen stručne spreme, master inženjer elektrotehnike i računarstva i upisane doktorske akademske studije u naučnoj oblasti elsktrotehnike i računarstva, informatike, informacionih tehnologija i računarstva. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 84. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 109, 116. i 117. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike Policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavlјaju se na adresu: Tehnički fakultet U Boru, ul. Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 321 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters