Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Prerađivačka metalurgija i metalni materijali Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET BOR u Bor (Poslato na 17-11-2023)

TEHNIČKI FAKULTET BOR
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Redovni profesor za užu naučnu oblast Prerađivačka metalurgija i metalni materijali
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti metalurškog inženjerstva sa završenim tehničkim fakultetom – studijskim programom metalurško inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75. Zakona ovisokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 106, 113. i 114. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao i pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
Vanredni profesor za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti tehnološkog inženjerstva, sa završenim tehničkim fakultetom – studijskim programom tehnološko inženjerstvo. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75. Zakona ovisokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 106, 113. i 114. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
Vanredni profesor za užu naučnu oblast informatika
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti elektrotehnike i računarstva, sa završenim tehničkim fakultetom. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 106, 111, 113. i 114. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike Policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu,
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavlјaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, ul. Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Pregledano: 272 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters