Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodilac Regionalnog centra za talente iz prirodnih i tehničkih nauka „Mihajlo Pupin”, na mandat Puno radno vreme

na REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE „MIHAJLO PUPIN“ u Pančevo (Poslato na 29-11-2023)

REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE „MIHAJLO PUPIN“
26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića 2
(atelјe: Savska 16) tel. 062/756-810
e-mail: rctpupin@gmail.com rct_pupin@rctpupin.edu.rs
Rukovodilac
Regionalnog centra za talente iz prirodnih i tehničkih nauka „Mihajlo Pupin”, na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Kandidat treba da je državlјanin Republike Srbije, da ima odgovarajuće visoko obrazovanje (primućstvo imaju doktori nauka), da ima najmanje 5 godina kontinuiranog radnog iskustva u radu sa darovitim i motivisanim učenicima. Uz prijavu na konkurs priložiti: overen prepis (fotokopiju) dokumenta o stečenom obrazovanju, uverenje o radnom iskustvu, uverenje o državlјanstvu. Uz prijavu podneti: kratku biografiju sa pregledom kretanja u službi, predlog programa rada Regionalni centar za talente iz prirodnih i tehničkih nauka „Mihajlo Pupin” u naredne 4 godine. Rok za podnošenje prijave je 8 dana po oglašavanju konkursa. Prijave podneti lično u kancelariji Centra, ili preporučeno poštom, sa naznakom „Konkurs za rukovodioca Centra” na adresu: Regionalni centar za talente iz prirodnih i tehničkih nauka „Mihajlo Pupin”, 26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića 2. Rezultati konkursa biće dostavlјeni 15 dana nakon završetka konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.Pregledano: 296 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters