Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju vanredni ili redovni profesor, za naučnu oblast Pravne nauke za užu Ustavnopravnu Puno radno vreme

na PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU u Kragujevac (Poslato na 29-11-2023)

PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU
34000 Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 1
(Jovana Cvijića 1) tel. 034/306-500
Nastavnik u zvanju vanredni ili redovni profesor, za naučnu oblast Pravne nauke za užu Ustavnopravnu naučnu oblast
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi propisani su u članu 74 a na period saglasno članom 75 Zakona o visokom obrazovanju i članu 110 i 127 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova kao i dokaze iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju, slati na adresu: Pravni fakultet u kragujevcu, 34000 Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 1 (Jovana Cvijića 1). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters