Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni radnik za upravno pravne poslove Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "SAVA ILIĆ" u Aranđelovac (Poslato na 07-12-2023)

Republika Srbija

Opština Aranđelovac

Centar za socijalni rad

''Sava Ilić'' Aranđelovac

Broj: 01-112-2492/23

Dana, 06.12.2023. godine

A r a n đ e l o v a c

Centar za socijalni rad ''Sava Ilić'' u Aranđelovcu, Ulica Kralja Petra I broj 2-a, na osnovu odluke o raspisivanju oglasa za slobodno radno mesto od 08.12.2023. godine, objavljujeO G L A Sza prijem u radni odnos na neodređeno vreme jednog izvršioca za poslove stručnog radnika za upravno pravne poslove u Centru za socijalni rad ''Sava Ilić'' Aranđelovacoli.U s l o v i :

-Državljanstvo R Srbije;

-Opšta zdravstvena sposobnost za zasnivanje radnog odnosa;

-Visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisima kojim se uređuje visoko obrazovanje počev od 10.9.2005.godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima kojima se uređivalo visoko obrazovanje do 10.9.2005. godine iz pravne oblasti ( diplomirani pravnik )

-Najmanje jedna godina radnog iskustva na upravno pravnim poslovima u socijalnoj zaštiti;

-Znanje rada na računaru (MS office i internet);

-Znanje rada na računaru (program SOZIS)

-Licenca za obavljanje osnovnih pravnih poslova u centru za socijalni rad.Uz prijavu kao dokaz o ispunjenosti uslova treba podneti:

1.Uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci),

2.Izvod iz matične knjige rođenih,

3.Diplomu o stečenom visokom obrazovanju,

4.Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci),

5.Potvrdu o radnom iskustvu na upravno pravnim poslovima u socijalnoj zaštiti

6. Licenca za obavljanje stručnih poslova u centru za socijalni rad.

Svi podneti dokazi moraju biti u originalu ili fotokopije overene od nadležnog organa.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa a rok za donošenje odluke o izboru kandidata u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu. Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povraćaj podnete dokumentacije.

Prijave se podnose Centru za socjalni rad ''Sava Ilić'' u Aranđelovcu, Ulica Kralja Petra I broj 2-a.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Direktor,

Nada TanasijevićNAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

06.12.2023. - 13.12.2023.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Aranđelovac ;
Radno iskustvo:

Više od 1 godine
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Pravo i administracija
Rad na računaru:

Ostali programski jezici() - Poželjno; Internet() - Poželjno; Obrada teksta – Word() - Poželjno; Obrada tabela – Excel() - Poželjno; Elektronsko poslovanje() - Poželjno;
Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:

Znanje rada na računaru (program SOZIS)


Pregledano: 458 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters