Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer za računske mreže - informatičar Puno radno vreme

na Dom Zdravlja „dr Milorad Mihajlović“ Ražanj u Ražanj (Poslato na 08-01-2024)

Dom Zdravlja „dr Milorad Mihajlović“Ražanj

ul. ,,dr Milorada Mihajlovića br 5,

37215 RažanjNa osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove i člana 23. Statuta zdravstvene ustanove Doma zdravlja ,,dr Milorad Mihajlović,, Ražanj a u skladu sa nastalim potrebama objavljujemoJAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos:

Jednog inženjera za računske mreže-informatičara sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 6 meseci odnosno do 06.07.2024 godine.Uslovi:

-Inženjer za računske mreže-informatičar-jedan izvršilac

-VII stepen stručne spreme, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

-izvod iz matične knjige rođenih

-CV

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja od strane Ministarstva zdravlja RS i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebna dokumenta/overena fotokopija/su:

-diploma o stečenom visokom obrazovanju

-izvod iz matične knjige rođenih

Prijava sa biografijom /CV/ i navedena dokumenta se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Dom zdravlja ,,dr Milorad Mihajlović,, Ražanj, ul. ,,dr Milorada Mihajlovića br. 5, 37215 Ražanj sa naznakom ,,Prijava na oglas,,

Odluku o izboru kandidata donosi Direktor ustanove u Zakonom predviđenom roku.

Obaveštenje o izvršenom izboru, kandidati mogu dobiti na telefon 037/3841 663 svakog radnog dana od 7-14 časova.

D i r e k t o r

Nenad Stanković, dipl.ecc

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

05.01.2024. - 13.01.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Ražanj;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Informatika i računarstvo
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi Dom Zdravlja „dr Milorad Mihajlović“ Ražanj


Pregledano: 484 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters