0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast Menadžment (reizbor) 2 izvršioca Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA u Beograd (Poslato na 08-02-2024)

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
11000 Beograd, Terazije 27 tel. 011/4120-707
Nastavnik za užu naučnu oblast Menadžment
(reizbor) 2 izvršioca
Nastavnik za užu naučnu oblast Marketing
(reizbor) 2 izvršioca
Nastavnik za užu naučnu oblast Informatika
(reizbor)
USLOVI: Osmi nivo (nivo osam) NOKS-a, - doktor nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, objavlјeni radovi iz uže naučne oblasti i sposobnost za nastavni rad. Ostali uslovi za radno mesto navedeno pod a) do v), utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/2020, 11/2021, 67/2021 i 76/2023), Statutom Visoke škole modernog biznisa i Pravilnikom o načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostavlјaju se na e-mail adresu: konkurs@mbs.edu.rs u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA


Pregledano: 82 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters