1

aplikant

Diplomirani hemičar na određeno vreme 2 izvršioca Puno radno vreme

na NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO u Beograd (Poslato na 08-02-2024)

NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO
11000 Beograd, Janisa Janulisa 14
Diplomirani hemičar na određeno vreme
2 izvršioca
USLOVI: VII stepen stručne spreme; diplomirani hemičar; znanje rada na računaru; posedovanje vozačke dozvole B kategorije; znanje engleskog jezika srednji nivo; radno iskustvo 24 meseca; tehnike: GFAAS, volumetrija, gravimetrija, spektofotometrija, potenciometrija, gasna hromatografija sa masenom detekcijom, HPLC, konduktometrija. Zainteresovani kandidati prijavu mogu da pošalјu na e-mail: nivs@nivs.rs; rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”.


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters