Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC u Aleksandrovac (Poslato na 13-03-2024)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ALEKSANDROVAC
37230 Aleksandrovac, Vinogradarska 6 tel. 037/3751-700
Spremačica
USLOVI: osnovno obrazovanje; radno iskustvo: nije potrebno. Uz molbu priložiti: prijavu za radno mesto, biografiju, očitanu ličnu kartu, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje o zdravstvenom stanju, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u državnim organima ili za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci i uverenje Osnovnog suda da nije pokrenut krivični postupak, odnosno da nije pokrenuta istraga. Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili kao overene fotokopije istih u roku od 8 dana od objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ, na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati”. Uverenja ne smeju biti starija od 6 meseci na dan objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters