Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Finansijsko-računovodstveni analitičar Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 22-03-2024)

Naziv posla:

Finansijsko-računovodstveni analitičar – 1 izvršilac na određeno vreme do 31.05.2024.godineOpis posla:

planira, razvija i unapređuje metode i procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;
razvija, priprema i predlaže finansijske planove i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju;
razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;
prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže mere za unapređenje finansijskih i računovodstvenih
pitanja iz oblasti svog rada;
izrađuje buDžet i učestvuje u procedurama ugovaranja i realizacije projekata;
daje stručna mišljenja u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;
priprema opšte i pojedinačne akte u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;
kontroliše i nadzire pripremu i obradu zahteva za plaćanje po različitim osnovama;
kontroliše preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;
kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;  prati usaglašavanje potraživanja i obaveza.
izrada finasijskog plana u saradnji sa načelnikom odeljenja i praćenje njegove realizacije,
sačinjava periodične i godišnji finansijski izveštaj,
u saradnji sa načelnikom odeljenja analizira prihode i rashode, fakturisanu i naplaćenu realizaciju, namensko trošenje sredstava,
koordinira rad na izradi plana potrošnog materijala sa korisnicima po izvorima finasiranja, kao i zbirne potrebe radi sačinjavanja godišnjeg plana nabavki,  radi praćenja realizacije ugovora sačinjava spiskove potrošnog materijala koji se dostavljaju magacionerima,
učestvuje u izradi godišnjeg plana nabavki, unosi podatke u elektronsku aplikaciju za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje o izvršenju plana nabavki,
unosi finansijske podatke u obrazac za pokretanje postupka nabavke,
sačinjava izmene cenovnika za medicinu rada,
sarađuje na kontroli podataka sa nadležnim službama RFZO, po potrebi sačinjava izveštaje i tabele sa ekonomskim podacima za nadležne inspekcijske i druge državne organe,
vodi internu evidenciju isplata plata i prevoza,
vodi evidenciju prenosa sredstava RFZO po namenama iz godišnjeg ugovora,
učestvuje u izradi Obrazca GO-5,
učestvuje u analizi godišnjeg konačnog obračuna po ugovoru sa RFZO,
dnevno praćenje izvoda sa računa Doma zdravlja, menja načelnika odeljenja u njegovom odsustvu .


Stručna sprema /obrazovanje Visoko obrazovanje:

na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od
10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao
visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Dodatna znanja /ispiti / radno iskustvo

znanje rada na računaru;
najmanje tri godine radnog iskustva.


Način zasnivanja radnog odnosa: na određeno vreme.

Radno vreme: Puno radno vreme.Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:Prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, broj telefona i e-mail adresu
Diploma/Uverenje o završenom Pravnom fakultetu
Dokaz o radnom iskustvu


Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika.Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000 Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs – Finansijsko-računovodstveni analitičar “.Prijave koje su prispele Domu zdravlja „Stari grad“ protekom roka za prijavu kandidata biće odbačene kao neblagovremene.Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.03.2024. - 04.04.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Ekonomija, finansije i osiguranje
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 178 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters