Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 22-03-2024)

Naziv posla:

Medicinska sestra – tehničar u kućnom lečenju i nezi, na određeno vreme do 31.05.2024.god. - 1 izvršilac, u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Odeljenje kućnog lečenja i nege u Domu zdravlja Stari grad.


Opis posla:

u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu;  prima pozive na telefonu za neodložne intervencije i koordinira radom i usmerava sve ekipe kućnog lečenja na terenu, usmerava najbližu ekipu prema mestu intervencije i prati kretanja ekipa kućnog lečenja na celom području teritorijalne nadležnosti;
u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja;
vrši uzimanje uzoraka u stanu pacijenta za bakteriološko-laboratorijske preglede;
 priprema prostorije, opremu i uređaje za rad i rasprema na kraju rada;

priprema pacijenta za dijagnostičko terapijske procedure;
učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr ) i vrši antropometrijska merenja, previjanje pacijenata, promena katetera i druge poslove zdravstvene nege u ambulanti i na terenu;
sprovodi terapijske procedure po nalogu lekara u ambulanti i na terenu;
obavlja prijem i trijažu pacijenata, zakazuje posete;
 radi u timu za palijantivno zbrinjavanje;

 sprovodi zdravstveno vaspitni rad u okviru timskog rada u ambulanti i na terenu;

 fakturiše usluge za potrebe elektronske fakture prema RFZO u skladu sa nomenklaturom;

ispravlja naknadno osporene fakturisane usluge nastale ličnom greškom prilikom unosa;
zakazuje preventivne i kurativne preglede;
vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata;
pravilno odlaže medicinski otpad;
 vrši kontrolu higijene prostora;

formira radni raspored lekara u integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu
naplaćuje participaciju i po potrebi posla i po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca radi na infopultu Doma zdravlja;
uz redovan rad obavlja i poslove vozača - vozi ekipu u kućne posete.
obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca
za svoj rad odgovoran je Odgovornoj medicinskoj sestri/tehničaru odeljenja i/ili Glavnoj medicinskoj sestri/tehničaru službe i/ili višem rukovodiocu.


Stručna sprema/obrazovanje:

srednje obrazovanje medicinske struke


Dodatna znanja / ispiti /iskustvo:

stručni ispit;
licenca;
poznavanje rada na računaru.
najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre/tehničara;
važeća vozačka dozvola „B“ kategorije;


Način zasnivanja radnog odnosa: na određeno vreme.Radno vreme: Puno radno vreme.Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:Prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, broj telefona i e-mail adresu.
Kopija diplome/svedočanstva o završenom srednjem odnosno obrazovanju
Kopija licence
Kopija dokaza o radnom iskustvu
Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika.Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika.Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000 Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs - Medicinska sestra – tehničar u kućnom lečenju i nezi.Prijave koje su prispele Domu zdravlja „Stari grad“ protekom roka za prijavu kandidata biće odbačene kao neblagovremene.Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.03.2024. - 04.04.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 194 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters