Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 27-03-2024)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Svetozara Miletića 55
Diplomirani ekonomista
USLOVI: VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista, integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine, osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državlјanin republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, potrebno radno iskustvo najmanje dve godine na finansijsko-računovodstvenim poslovima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić” Bela Crkva, Miletićeva 55, sa naznakom „Javni oglasi„ i navesti radno mesto za koje se konkuriše. Kontakt osoba dipl. pravnik Gizika Nedelјković 013/851-241.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 226 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters