0

Aplikacija

Daktilograf na privremeno-povremenim poslovima do povratka odsutnog radnika Puno radno vreme

na OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKA TOPOLA u Bačka Topola (Poslato na 15-05-2024)

OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKA TOPOLA
24300 Bačka Topola, Maršala Tita 30
tel. 064/8624-476
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Daktilograf
na privremeno-povremenim poslovima do povratka odsutnog radnika

Opis poslova: obavlja daktilografske poslove odnosno kuca sve vrste podnesaka, dopisa, materijala i izveštaja za potrebe Pravobranilaštva, vrši administrativne i tehničke poslove prijema akata i podnesaka iz nadležnosti Pravobranilaštva i zavođenja u evidenciju Pravobranilaštva, otprema službenu poštu organima Opštine i drugim organima i licima, umnožava, kopira i skenira materijal i akta, vodi odgovarajuće evidencije za prijem i otpremu službene pošte, raspoređuje primljena akta i ulaže u spise predmeta, vrši druge poslove, u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, dostavlja obrađen materijal adresantima na teritoriji naseljenog mesta Bačka Topola, priprema predmete za arhivu, po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca.

USLOVI: Bez obzira na stepen stručne spreme i radno iskustvo, potreban sertifikat o završenom kursu daktilografije, znanje rada računaru-ms office i vozačka dozvola B kategorije.

OSTALO: Prijave sa ličnom i radnom biografijom slati na adresu pravobranilac@btopola.org.rs. Informacije je moguće dobiti na broj telefona 064/8624-476. Rok za prijavu: 31.05.2024.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BAČKA TOPOLA


Pregledano: 36 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters