0

Aplikacija

Radnik obezbeđenja bez oružja Puno radno vreme

na Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin u Zrenjanin (Poslato na 10-06-2024)

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01-1800/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-86/2024-02 od 29.03.2024. godine i na osnovu Odluke v.d. direktora Opšte bolnice»Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-1800 od 10.06.2024. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom– povećan obim poslau Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto:

Radnik obezbeđenja bez oružja…………………………………………………….. ……………… 1 izvršilac

  • Kandidati za radna mestapod rednim brojem 1 moraju moraju posedovati završen III stepen stručne spreme.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
Lekarsko uverenje za radno mesto radnik obezbeđenja bez oružja
Overenu fotokopiju Rešenja kojim se izdaje Licenca za vršenje osnovnih poslova Službenika obezbeđenja – bez oružja
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5,

sa naznakom «OGLAS»

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 10.06.2024. godine do 17.06.2024. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

10.06.2024. – 17.06.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Zrenjanin;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje:

Zanatske usluge
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – III stepen (3 godina)
Napomena:

Želite da konkurišete za ovaj posao?Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin


Pregledano: 33 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters