Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Psihološke nauke, užu naučnu oblast Psihologija na Katedri za ps Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 19-06-2024)

UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET
Kosovska Mitrovica, Filipa Višnjića bb.
Saradnik u nastavi za naučnu oblast Psihološke nauke, užu naučnu oblast Psihologija
na Katedri za psihologiju na određeno vreme od 1 godine
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 83. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije(“Sl.glasnik RS), br.88/2017, 27/2018 -dr.zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 -dr.zakon, 11/2021 -autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 -dr.zakon i 76/2023), čl.163. i čl. 171-175.Statuta Filozofskog fakulteta. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave:biografiju, overene prepise diploma o stečenim nivoima studija, spisak objavlјenih publikacija, naučnih i stručnih radova , izvod iz matične knjige rođenih , uverenje o državlјanstvu, uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica i druge dokaze o ispunjenosti uslova konkursa. Kandidati su obavezni da dostave svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na CD-u i PDF formatu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Filozofski fakultet, ul.Filipa Višnjića bb. 38220 Kosovska Mitrovica, sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Obaveštenja se mogu dobiti na telefon: 028/425473 i 425-475.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET


Pregledano: 111 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters