0

Aplikacija

Domar/majstor održavanja – monter centralnog grejanja na određeno vreme 2 izvršioca Puno radno vreme

na KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr Miroslav Zotović” u Beograd (Poslato na 10-07-2024)

KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr Miroslav Zotović”
11000 Beograd, Sokobanjska 13
tel. 011/2062-561

Domar/majstor održavanja – monter centralnog grejanja
na određeno vreme
2 izvršioca

USLOVI: srednja škola.

Radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima – gurač pacijenata
na određeno vreme

USLOVI: osnovna škola.

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme
5 izvršilaca

USLOVI: IV stepen stručne spreme, medicinska škola; stručni ispit; licenca.

OSTALO: Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i mejl adresom, neoverene fotokopije diplome o završenoj školi, licence i stručnog ispita. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preko pošte u zatvorenim kovertama na navedenu adresu klinike – pravna služba, sa naznakom „prijava za oglas” sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše ili na mejl: nebojsa.lazic@rehabilitacija.rs Prijave moraju da budu primljene u Klinici najkasnije desetog dana od dana objavljivanja oglasa na veb-sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 14:00h, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Klinici posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se neblagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Klinici. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr Miroslav Zotović”


Pregledano: 42 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters