0

Aplikacija

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme na određeno vreme najduž Puno radno vreme

na INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE u Beograd (Poslato na 10-07-2024)

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
11000 Beograd, Svetog Save 31

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
na određeno vreme najduže do 3 meseca trajanja, zbog povećanog obima posla

USLOVI: najmanje srednje obrazovanje. Kandidat je dužan da uz prijavu dostavi radnu biografiju i fotokopiju diplome. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije www.nbti.org.rs u delu Oglasi i konkursi i neće se dostavljati učesnicima javnog konkursa. Prijave se podnose poštom ili lično na navedenu adresu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE


Pregledano: 32 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters