0

Aplikacija

Medicinska sestra Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Banja Koviljača u Loznica (Poslato na 10-07-2024)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Banja KoviljačaNa osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač R Srbija, autonomna pokrajina i lokalna samouprava („ Službeni glasnik RS „ broj 96/2019), Saglasnosti Ministarstva zdravlja br. 112-4414/2024 od 29.05.2024. godine, Odluke V.D. direktora bolnice broj 198/2024 od 08.07.2024. godine, a na osnovu ukazane potrebe,Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Banja Koviljača,

raspisujeJavni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za obavljanje poslova:Jedan (1) izvršilac – Medicinska sestra

Stručna sprema / obrazovanje: srednje obrazovanje medicinska škola.

Dodatna znanja /ispiti/ radno iskustvo-stručni ispit, licenca za medicinsku sestru

Kandidat mora da ispunjava opšte uslove propisane zakonom kao i posebne uslove navedene u oglasu;Uz prijavu za oglas kandidat treba da priloži sledeće dokaze o ispunjenosti uslova iz oglasa:

uverenje o državljanstvu;
izvod iz MKR
diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o posedovanju licence
očitana ili kopirana lična karta
kratka biografija


Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom kao i posebne uslove navedene u oglasu.Rok za podnošenje prijave sa kraćom biografijom i dokazima (koji se prilažu u overenoj fotokopiji) o ispunjenosti uslova iz oglasa je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, Ministarstva zdravlja i Nacionalne službe zapošljavanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija uz prijavu ne vraća se kandidatima.

Rezultati oglasa će biti objavljeni na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje su primljeni i dokumentaciju o ispunjenju uslova oglasa u originalu ili overenoj fotokopiji.Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju,

Park 4- 15316 Banja Koviljača

ili direktno u Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju, svakog radnog dana od 08.oo do 14.oo časova, sa naznakom „ za oglas – ne otvarati.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

10.07.2024. - 15.07.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Loznica;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:Pregledano: 62 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters