Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pripravnik za stručno osposobljavanje kroz praktičan rad Praksa

na SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA GRADA KRUŠEVCA u Kruševac (Poslato na 27-04-2016)

Pripravnik za stručno osposobljavanje kroz praktičan rad

Oglas važi od: 27.4.2016.

SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA
GRADA KRUŠEVCA
37000 Kruševac, Dragomira Gajića 1
tel. 037/3441-371


Pripravnik za stručno osposobljavanje kroz praktičan rad
na određeno vreme od 6 meseci

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih članom 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove, da ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, društvenog ili prirodnog smera. Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni da dostave i potrebna dokumenta, u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu ili opštini, i to: diplomu o stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenim u “Službenom glasniku RS”, br. 20/09), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje o zdravstvenom stanju (original i ne starije od 6 meseci), uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (ne starije od 6 meseci), uverenje osnovnog i višeg suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od 6 meseci). Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu ili opštini, neće se uzeti u razmatranje. Izbor kandidata izvršiće se u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prijava. Prijave slati na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 931 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters